Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Υπερωμοϋοειδής Λεμφαδενικός Καθαρισμός

Δεξιό πλάγιο του τραχήλου.

Πρωτοπαθής εστία: Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα παρωτίδας


1. Σχεδιασμός της τομής. 2. Τομή δέρματος και μυώδους πλατύσματος.
3. Διακρίνονται η έξω σφαγίτιδα, και το μείζον ωτιαίο νεύρο. 4. Ανάσπαση της περιτονίας από τον υπογνάθιο σιελογόνο αδένα.
5. Διογκωμένος λεμφαδένας σε επαφή με τον υπογνάθιο αδένα. 6. Παρασκευή κατά το κάτω χείλος της κάτω γνάθου.
7. Παρασκευή και απολίνωση της προσωπικής φλέβας. Από πάνω διακρίνεται ο επιχείλιος κλάδος του προσωπικού νεύρου. 8. Ανάσπαση του υπογναθίου αδένος. Διακρίνονται η προσθία γαστέρα του διγάστορα και ο γναθοϋοειδής μυς.
9. Διακρίνεται το γλωσσικό νεύρο. 10. Διακρίνεται το υπογλώσσιο νεύρο.
11. Διατομή του υπογναθίου γαγγλίου. 12. Παρασκευή του εκφορητικού πόρου του υπογνάθιου αδένα.
13. Συνέχιση της παρασκευής. Ανάσπαση του κάτω δερματικού κρημνού για να παρασκευασθεί το πρόσθιο χείλος του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός και να εντοπισθεί το παραπληρωματικό νεύρο. 14. Έλξη του στερνοκλειδομαστοειδούς και ανάσπαση του καρωτιδικού ελύτρου. Διακρίνεται η έσω σφαγίτιδα περιστοιχισμένη από λεμφαδένες. Πίσω από τη σφαγίτιδα διακρίνεται το παραπληρωματικό νεύρο.
15. Μετά τον εντοπισμό του παραπληρωματικού νεύρου, συνεχίζεται η ανάσπαση του παρασκευάσματος προς τα πίσω. Απολίνωση της προσωπικής αρτηρίας. 16. Το παρασκεύασμα έλκεται προς τα κάτω. Διακρίνονται το υπογνάθιο τρίγωνο, ο διάμεσος τένοντας του διγάστορα και ο βελονοϋοειδής μυς.
17. Έλξη του στερνοκλειδομαστοειδούς και της οπισθίας γαστέρας του διγάστορα. Καθαρισμός του οπισθίου τραχηλικού τριγώνου. Διακρίνονται το παραπληρωματικό νεύρο και η ινιακή αρτηρία. 18. Απολίνωση της κοινής προσωπικής φλέβας.
19. Διακρίνονται το υπογλώσσιο νεύρο και ο κατιών κλάδος της αγκύλης του. 20. Διακρίνεται το πνευμονογαστρικό νεύρο ανάμεσα στην σφαγίτιδα και την καρωτίδα.
21. Το κάτω όριο του λεμφαδενικού καθαρισμού. Διακρίνεται ο ωμοϋοειδής μυς στην άκρη του ψαλιδιού. 22. Απολίνωση της μέσης θυρεοειδούς φλέβας.
23. Το χειρουργικό παρασκεύασμα συγκρατείται με λαβίδες και έλκεται προς τα πίσω. Διατομή των συνδέσεων με τους μυς τους κάτωθεν του υοειδούς. 24. Το παρασκεύασμα είναι σχεδόν έτοιμο να αφαιρεθεί. Μόλις διακρίνεται η άνω θυρεοειδής αρτηρία ανάμεσα στα σκέλη της λαβίδας.
25. Το χειρουργικό πεδίο μετά την αφαίρεση του παρασκευάσματος.