Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Οζίδια (κομβία) φωνητικών χορδών

Πολυποειδώς εκφυλισμένο οζίδιο φωνητικών χορδών


1. Πολυποειδώς εκφυλισμένο κομβίο δεξιάς φωνητικής χορδής με στοιχεία αιμορραγικού πολύποδα. Μικρότερο οζίδιο στην αριστερή φωνητική χορδή. 2. Τομή με λαβίδα ψαλίδι στην άνω επιφάνεια της φωνητικής χορδής στο όριο με τον υγιή βλεννογόνο.
3. Σύλληψη του κομβίου και διατομή του κατά το όριό του με τον υγιή βλεννογόνο με κατεύθυνση την προσθία γωνία. 4. Διατομή με ψαλίδι του προσθίου ορίου του κομβίου.
5. Διατομή του άνω ορίου του κομβίου της αριστερής φωνητικής χορδής. 6. Διατομή του οπισθίου ορίου.
7. Διατομή του προσθίου ορίου. 8. Σύλληψη του κομβίου και διατομή της κάτω επιφάνειάς του.
9. Η εικόνα του λάρυγγα μετά την αφαίρεση των κομβίων.