Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Επιπολής Παρωτιδεκτομή

Μικτός όγκος δεξιάς παρωτίδας


1. Σχεδιασμός της τομής. Στον κύκλο η θέση του όγκου. 2. Παρασκευή του δερματικού κρημνού.
3. Παρασκευή του τράγου και του διγάστορα μυ και εύρεση του προσωπικού νεύρου. 4. Αφαίρεση του όγκου εν μέσω υγιούς παρωτιδικού ιστού παρακολουθώντας τους κλάδους του προσωπικού νεύρου. Διακρίνεται η οπισθογναθιαία φλέβα σε επαφή με τον επιχείλιο κλάδο του προσωπικού νεύρου.
5. Το χειρουργικό παρασκεύασμα.