Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Χολοστεάτωμα αριστερού ωτός


1. Ωτοσκοπικός έλεγχος πριν την επέμβαση. Διακρίνεται η πλάκα του αναβολέα μέσω περιφερικής διάτρησης. Από πάνω το έπαρμα του προσωπικού νεύρου (στα δεξιά της εικόνας). 2. Ωτοσκοπικός έλεγχος πριν την επέμβαση. Διακρίνεται το χολοστεάτωμα πάνω από το έπαρμα του προσωπικού νεύρου.
3. Οπισθοωτιαία τομή, αποκόλληση του δέρματος του οπισθίου τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου και τοποθέτηση αυτόματου διαστολέα. 4. Διεύρυνση του οπισθίου τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου.
5. Διεύρυνση του άνω τοιχώματος (περιοχή επιτυμπανίου). 6. Εντόπιση του σάκου του χολοστεατώματος.
7. Σταδιακή αποκάλυψη του χολοστεατώματος ακολουθώντας το σάκο προς το πρόσθιο επιτυμπάνιο και το άντρο. 8. Προσπάθεια ανίχνευσης των ορίων του χολοστεατώματος κατά το πρόσθιο επιτυμπάνιο.
9. Προσπάθεια ανίχνευσης των ορίων του χολοστεατώματος στην περιοχή του άντρου. 10. Επέκταση της αντροτομής και διαπίστωση του οπισθίου ορίου του χολοστεατώματος.
11. Ολοκλήρωση της επιτυμπανοτομής και διαπίστωση του άνω και του προσθίου ορίου του χολοστεατώματος. 12. Ανάσπαση του χολοστεατώματος με στρογγυλό μαχαιρίδιο από την περιοχή του άντρου.
13. Ανάσπαση του χολοστεατώματος από το πρόσθιο επιτυμπάνιο. Διακρίνεται η κεφαλή της σφύρας. 14. Ανάσπαση του χολοστεατώματος από την τυμπανική κοιλότητα.
15. Το χολοστεάτωμα μετά την πλήρη παρασκευή και αφαίρεσή του. 16. Διατομή του τένοντος του τείνοντος το τύμπανο με ψαλίδι.
17. Διατομή του αυχένα της σφύρας και αφαίρεση της κεφαλής της. 18. Καθαρισμός της πλάκας του αναβολέα και έλεγχος της κινητικότητάς της.
19. Ανάσπαση του υπολείμματος της τυμπανικής μεμβράνης. 20. Λήψη μοσχεύματος χόνδρου-περιχονδρίου από την κύμβη.
21. Λήψη επιπλέον μοσχεύματος κροταφικής περιτονίας. 22. Τοποθέτηση ακουστικής πρόσθεσης (TORP).
23. Τοποθέτηση του μοσχεύματος χόνδρου-περιχονδρίου επί της ακουστικής πρόσθεσης. 24. Κάλυψη της κοιλότητας με το μόσχευμα κροταφικής περιτονίας.
25. Πωματισμός της κοιλότητας με απορροφήσιμο αιμοστατικό υλικό. 26. Πλαστική του έξω ακουστικού πόρου και συρραφή του τραύματος.