Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Φαρυγγοϋπερώιος Πλαστική

Επέμβαση για Ροχαλητό και Υπνική Άπνοια


1. Προεγχειρητική εικόνα. Χαλαρή μαλθακή υπερώα, περιορισμός της διαμέτρου του στοματοφάρυγγα. 2. Αρχική τοξοειδής τομή ανάμεσα στις πρόσθιες καμάρες.
3. Προσπάθεια παρασκευής και διατήρησης των μυϊκών ινών της μαλθακής υπερώας. 4. Διατομή του σταφυλίτη μυ και του βλεννογόνου της οπίσθιας επιφάνειας της μαλθακής υπερώας.
5. Αφαίρεση της σταφυλής και του τόξου της μαλθακής υπερώας. 6. Σύλληψη, παρασκευή, και αφαίρεση της δεξιάς αμυγδαλής.
7. Ο αμυγδαλικός βόθρος μετά την αφαίρεση της αμυγδαλής. 8. Συρραφή του τόξου της μαλθακής υπερώας και έναρξη συρραφής της πρόσθιας με την οπίσθια καμάρα.
9. Ολοκλήρωση της συρραφής της πρόσθιας με την οπίσθια καμάρα δεξιά.. 10. Σύλληψη, παρασκευή, και αφαίρεση της αριστερής αμυγδαλής.
11. Συρραφή της πρόσθιας με την οπίσθια καμάρα αριστερά. Ολοκλήρωση της επέμβασης.