Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Ασκορινοστομία

Ενδοσκοπική Ασκορινοστομία δεξιά.


1. Διατομή του βλεννογόνου στην περιοχή του δακρυϊκού ασκού. 2. Ανάσπαση του βλεννογονικού κρημνού.
3. Αφαίρεση του εύθραυστου δακρυϊκού οστού με τον αποκολλητήρα. 4. Αφαίρεση του ισχυρού οστού της μετωπιαίας απόφυσης της άνω γνάθου με λαβίδα..
5. Συνέχιση της αποκάλυψης του δακρυϊκού ασκού με τη λαβίδα. 6. Αφαίρεση του προσθίου τοιχώματος του agger nasi και διατομή του βλεννογόνου.
7. Ολοκλήρωση της αποκάλυψης του δακρυϊκού ασκού με φρέζα λείανσης. 8. Διάνοιξη του δακρυϊκού ασκού μετά τον καθετηριασμό του κάτω δακρυϊκού σημείου.
9. Παρασκευή ενός μεγάλου προσθίου κρημνού και … 10. ...και ενός μικρού οπισθίου κρημνού που θα ενωθεί με τον βλεννογόνο του agger nasi.
11. Σύλληψη της μύλης με λαβίδα και έξοδός της από τη ρινική θαλάμη. 12. Διάνοιξη του άνω δακρυϊκού σημείου και τοποθέτηση και δεύτερου καθετήρα.
13. Προώθηση πλαστικού σωλήνα επί των πλαστικών καθετήρων. 14. Έλεγχος της αγκύλης του καθετήρα κατά τον έσω κανθό.
15. Συγκράτηση του πλαστικού σωλήνα με τοποθέτηση clips. 16. Διαμόρφωση του βλεννογονικού κρημνού προς συγκράτηση των κρημνών του δακρυϊκού ασκού.
17. Το τελικό σχήμα του βλεννογονικού κρημνού. 18. Τοποθέτηση των σκελών του βλεννογονικού κρημνού εκατέρωθεν του πλαστικού σωλήνα.
19. Στήριξη των κρημνών με απορροφήσιμο αιμοστατικό υλικό.