Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Ολική Θυρεοειδεκτομή

Με χρήση νευροπαρακολούθησης των κάτω λαρυγγικών νεύρων


1. Παρασκευή και καθήλωση του άνω και του κάτω δερματικού κρημνού. Διαχωρισμός των μυών των κάτωθεν του υοειδούς κατά την μέση γραμμή. (Το κεφάλι του ασθενούς στα αριστερά της εικόνας) 2. Αποκόλληση των μυών των κάτωθεν του υοειδούς από την πρόσθια επιφάνεια του θυρεοειδούς αδένος.(Το κεφάλι του ασθενούς στα αριστερά της εικόνας)
3. Παρασκευή, απολίνωση και διατομή των άνω θυρεοειδών αγγείων αριστερά. (Το κεφάλι του ασθενούς στα αριστερά της εικόνας) 4. Παρασκευή, απολίνωση και διατομή των άνω θυρεοειδών αγγείων δεξιά. (Το κεφάλι του ασθενούς στα δεξιά της εικόνας)
5. Έναρξη παρασκευής κατά την τραχειοοισοφαγική αύλακα για την αναγνώριση του αριστερού κάτω λαρυγγικού νεύρου. 6. Αναγνώριση του αριστερού κάτω λαρυγγικού νεύρου (ανάμεσα στα σκέλη της λαβίδας)
7. Διέγερση του ανατομικού στοιχείου με το νευροδιεγέρτη για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. 8. Δεξιά πλευρά (το κεφάλι στα αριστερά της εικόνας). Ανίχνευση του κάτω λαρυγγικού νεύρου (ανάμεσα στα σκέλη της λαβίδας).Επί τα εκτός του νεύρου διακρίνεται η κάτω θυρεοειδής αρτηρία.
9. Παρασκευή και προετοιμασία για απολίνωση της δεξιάς κάτω θυρεοειδούς αρτηρίας. (Το κεφάλι στα αριστερά της εικόνας) 10. Αναγνώριση του δεξιού άνω παραθυρεοειδούς αδένος (στην άκρη της λάβίδας).
11. Ολοκλήρωση της επέμβασης, τοποθέτηση απλής παροχέτευσης, και συρραφή των μυών των κάτωθεν του υοειδούς κατά τη μέση γραμμή 12. Συρραφή του υποδορίου και ενδοδερμική ραφή. Προετοιμασία για τοποθέτηση αυτοκόλλητων ταινιών.