Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Ενδοσκοπική Δακρυοασκορινοστομία

Για να κατεβάσετε το άρθρο σε μορφή κειμένου πατήστε εδώ (Άρθρο)

Τα δάκρυα παράγονται στην εξωτερική γωνία του ματιού, βρέχουν το μάτι και καταλήγουν στον δακρυϊκό ασκό και παροχετεύονται στη μύτη, μέσω του ρινοδακρυϊκού πόρου. Σε ορισμένους ασθενείς, λόγω επανειλημμένων φλεγμονών, δημιουργούνται συμφύσεις και στενώσεις μέσα στον δακρυϊκό ασκό και τον ρινοδακρυϊκό πόρο με αποτέλεσμα τα δάκρυα να λιμνάζουν στο μάτι και να προκαλείται δακρύρροια. Επιπλέον, κάποιες από τις φλεγμονές αυτές, μπορεί να προκαλέσουν κυτταρίτιδα του δέρματος της περιοχής ή και ανάπτυξη συριγγίου με πυώδη ροή.
Ο ασθενής απευθύνεται στον οφθαλμίατρό του, ο οποίος θα προσπαθήσει με συντηρητικό τρόπο καταρχάς, να αποκαταστήσει το πρόβλημα. Εάν παρά την υποχώρηση της φλεγμονής, παραμείνει η δυσχέρεια στην παροχέτευση των δακρύων τότε ο ασθενής παραπέμπεται για ριζικότερη χειρουργική αποκατάσταση. Ο οφθαλμίατρος θα πραγματοποιήσει όλους τους χειρισμούς που απαιτούνται, ώστε να τεκμηριωθεί ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στον ασκό και τον ρινοδακρυϊκό πόρο και στη συνέχεια θα απευθυνθεί στον ωτορινολαρυγγολόγο, προκειμένου από κοινού να σχεδιάσουν την επέμβαση.
Μέχρι πρόσφατα, η επέμβαση γινόταν με εξωτερική προσπέλαση μέσω μικρής τομής ανάμεσα στο μάτι και τη μύτη. Η ενδοσκοπική χειρουργική της ρινός, μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε την επέμβαση μέσα από τη μύτη, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής τομής επιτυγχάνοντας το ίδιο υψηλό ποσοστό επιτυχίας.
Πριν το χειρουργείο, ο ωτορινολαρυγγολόγος θα εξετάσει τον ασθενή για να διαπιστώσει την ευκολία στην πρόσβαση της περιοχής, όπου θα γίνει η επέμβαση. Έτσι, εάν διαπιστωθεί σκολίωση του διαφράγματος, έστω και τοπικά, στην περιοχή αυτή, ο ευθειασμός του θα πρέπει να προηγηθεί του κυρίως μέρους της επέμβασης και να συνυπολογιστεί στον συνολικό χειρουργικό χρόνο. Επιπλέον, ο ιατρός θα έχει την ευκαιρία να εξηγήσει στον ασθενή τη λογική της προσπέλασης και, σε γενικές γραμμές, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επέμβαση.
Η επέμβαση πραγματοποιείται κατά προτίμηση με γενική αναισθησία και διαρκεί μία με μιάμιση ώρα περίπου. Βασικός χρόνος της επέμβασης είναι η πλήρης ενδορρινική αποκάλυψη του δακρυϊκού ασκού, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα οδηγά σημεία. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται ένα μικρό σωληνάκι από το μάτι προς τη μύτη, ώστε να διασφαλίσει την επιτυχία της διάνοιξης του ασκού. Το σωληνάκι δεν προκαλεί καμιά ενόχληση στον ασθενή και αφαιρείται μετά από 4 έως 6 εβδομάδες. Δεν απαιτείται πωματισμός στη μύτη.

Ο ασθενής εξέρχεται την επόμενη ημέρα με οδηγίες. Η μετεγχειρητική του πορεία είναι ανώδυνη και χωρίς ιδιαίτερες ενοχλήσεις.