Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Κοκκίωμα Λάρυγγα μετά Διασωλήνωση

Αφαίρεση με Laser και Τοπική Εφαρμογή Mitomycin C

1. Προεγχειρητική άποψη. 2. Άλλη άποψη. Διακρίνεται ο μίσχος του κοκκιώματος.
3. Τοποθέτηση γάζας για την προστασία του cuff. 4. Έναρξη της εκτομής.
5. Ένα ανεπιθύμητο σύμβαμα κατά την εκτομή. Ένα μικρό ακούσιο κτύπημα με την ακτίνα laser. 6. Εισαγωγή γάζας για την προστασία του ενδοτραχειακού σωλήνα.
7. Αφαίρεση του κοκκιώματος μετά την ολοκλήρωση της διατομής του μίσχου. 8. Άποψη μετά την αφαίρεση του κοκκιώματος.
9. Τοπική εφαρμογή Mitomycin C. 10. Έκπλυση με φυσιολογικό ορό για την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών από το Mitomycin C.
11. Τελική άποψη.