Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Ακροχορδονώδες Καρκίνωμα του Λάρυγγα

Laser Χορδεκτομή

1. Προεγχειρητική άποψη. 2. Τοποθέτηση γάζας για την προστασία του cuff.
3. Έναρξη της εκτομής της νόθας φωνητικής χορδής. 4. Συνέχιση της αφαίρεσης της νόθας χορδής.
5. Τοποθέτηση μιας μικρής γάζας για την προστασία της υποκείμενης γνήσιας φωνητικής χορδής. 6. Άποψη μετά την αφαίρεση της νόθας χορδής.
7. Το οπίσθιο όριο της εκτομής. 8. Ένα αιμορραγικό σημείο κατά το πρόσθιο όριο της εκτομής υποχρεώνει σε αιμόσταση.
9. Το πρόσθιο όριο της εκτομής. 10. Ο θυρεοειδής χόνδρος αποτελεί το έξω όριο της εκτομής.
11. Τελική εικόνα μετά την αφαίρεση του παρασκευάσματος.