Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Laser Χορδεκτομή

Τ1 Γλωττιδικό Καρκίνωμα

1. Προεγχειρητική άποψη. Έχει προηγηθεί αποφλοίωση της αριστερής χορδής. 2. Τοποθέτηση γάζας για την προστασία του cuff.
3. Οριοθέτηση για την εκτομή της αριστερής νόθας φωνητικής χορδής. 4. Έναρξη της διατομής.
5. Συνέχιση της αφαίρεσης της νόθας χορδής. 6. Ολοκλήρωση της αφαίρεσης της νόθας φωνητικής χορδής. Η άνω επιφάνεια της γνήσιας χορδής επισκοπείται πλήρως.
7. Έναρξη της αφαίρεσης τμήματος της δεξιάς νόθας χορδής. 8. Ολοκλήρωση της αφαίρεσης και στη δεξιά πλευρά. Πλήρης έλεγχος της γλωττίδας.
9. Διατομή στη μεσότητα της φωνητικής χορδής. Η εξεργασία επεκτεινόταν από την προσθία γωνία έως τη φωνητική απόφυση του αρυταινοειδούς. 10. Οριοθέτηση της εκτομής έως και το πρόσθιο τριτημόριο της δεξιάς φωνητικής χορδής.
11. Έναρξη της αφαίρεσης του πρόσθιου τμήματος της γλωττίδας με όριο τον θυρεοειδή χόνδρο. 12. Κατά τη διατομή μπορεί να απαντηθεί ένα μεγάλο αγγείο. Το αιμορραγικό σημείο εντοπίζεται με την αναρρόφηση….
13. … συλλαμβάνεται με λαβίδα και καυτηριάζεται. 14. Συνέχιση της διατομής με το laser. Διακρίνεται η έσω επιφάνεια του θυρεοειδούς χόνδρου.
15. Σταδιακά, το περιχόνδριο διατέμνεται με το laser και αποκολλάται. 16. Συνέχιση της ανάσπασης του παρασκευάσματος αποκολλώντας το περιχόνδριο.
17. Η αποκόλληση φτάνει μέχρι το κάτω χείλος του θυρεοειδούς χόνδρου. 18. Διατομή κατά μήκος της πρόσφυσης του παρασκευάσματος στην κρικοθυρεοειδή μεμβράνη.
19. Άποψη μετά την αφαίρεση του προσθίου παρασκευάσματος. 20. Μετακίνηση του ενδοτραχειακού σωλήνα με το λαρυγγοσκόπιο.
21. Επανατοποθέτηση της γάζας για την προστασία του cuff. 22. Οριοθέτηση για την αφαίρεση του οπισθίου τμήματος της χορδής, μέσω της φωνητικής απόφυσης του αρυταινοειδούς χόνδρου.
23. Έναρξη της διατομής. 24. Συνάντηση αρκετών αιμορραγικών σημείων και αντιμετώπιση με καυτηρίαση.
25. Ολοκλήρωση της αφαίρεσης με ψαλίδι. 26. Η τελική εικόνα της οπίσθιας γλωττίδας.
27. Άποψη της πρόσθιας γλωττίδας. Διακρίνεται απογυμνωμένος ο θυρεοειδής χόνδρος, η περιοχή της κρικοθυρεοειδούς μεμβράνης και στον κύκλο η προβολή του κρικοειδούς χόνδρου. 28. Καθαρισμός του λάρυγγα με βαμβάκι.