Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Αποσυμπίεση Ενδολεμφικού Σάκου

Σύνδρομο Meniere

1 Σχεδιασμός της τομής. 2. Ανάσπαση του δέρματος προς τα πρόσω.
3. Ανάσπαση του περιοστέου προς τα πίσω. 4. Έναρξη της μαστοειδεκτομής.
5. Αντροτομή. Διακρίνεται το βραχύ σκέλος του άκμονα και ο οριζόντιος ημικύκλιος σωλήνας. 6. Εκσκαφή στην περιοχή της κορυφής της μαστοειδούς προς αναζήτηση της διγαστορικής ακρολοφίας.
7. Διγαστορική ακρολοφία. Διακρίνεται η χροιά του διγάστορα μυ, και επί τα εντός, η περιοχή του σιγμοειδούς κόλπου. 8 Εκσκαφή για την αποκάλυψη του σιγμοειδούς κόλπου.
9. Διακρίνεται ο σιγμοειδής κόλπος. 10. Εκσκαφή έμπροσθεν του σιγμοειδούς για αποκάλυψη της μήνιγγας του οπισθίου κρανιακού βόθρου και του ενδολεμφικού σάκου.
11. Αφαίρεση των κυψελών όπισθεν του προσωπικού νεύρου και κάτωθεν του λαβυρίνθου. 12. Μια αδρή εικόνα του κατώτερου ορίου του οπίσθιου ημικύκλιου σωλήνα.
13. Εκσκαφή για την αποκάλυψη της μήνιγγας του οπισθίου κρανιακού βόθρου και του ενδολεμφικού σάκου. 14. Αφαίρεση του οστού άνωθεν του βολβού της σφαγίτιδας και επί τα εντός του προσωπικού νεύρου.
15. Αποκόλληση της μήνιγγας από την έσω επιφάνεια του κροταφικού οστού. Στον σιγμοειδή διακρίνεται το Bill’s island. 16. Διακρίνεται ο ενδολεμφικός σάκος σχεδόν πλήρως αποκαλυμμένος (κάτωθεν του στρογγυλού μαχαιριδίου).
17. Προσπάθεια αφαίρεσης του οστού επί τα εντός του σάκου. Δεν συνιστούμε τη διάνοιξη του σάκου. 18. Ολοκλήρωση της επέμβασης με συρραφή του τραύματος και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού στην τυμπανική μεμβράνη.